Balett szótár A-D

A

ADAGIO - a lassú, kibomló mozdulatokon van a hangsúly, hogy javuljon a táncos testtudata, fejlődjön a láb nyújtása.

Á LA SECONDE - oldalra vagy második pozícióban, lábbal végzett mozdulat, általában tendu, glisse vagy grand battement.

ALLEGRO - virtuóz, gyors lépésekből, forgásokból, ugrásokból álló rész, amelyet vagy variációként, szólóban, vagy befejező részként együtt adnak elő a táncosok. Ilyen lépés például a sauté, changement, entrechat, assemble stb.

ALLONGÉ - látványos díszítőeleme a különböző gyakorlatoknak. Megnyújtást, meghosszabbítást jelent.

ARABESQUE - az egyik lábon felvett testhelyzet, amelyben a másik láb 90 fokra emelkedik hátrafelé; az álló lábnak megfelelő kar előre, a másik kar hátra nyúlik. A póz akkor szép, ha a repülés látszatát kelti. Carlo Blasis olasz balettmester a XIX. század első felében többféle arabeszket vezetett be a balettbe.

ASSEMBLÉ - két lábról két lábra érkező ugrás, ahol a szabad láb "kisuhint" egy battement glissé/degagéval.

ATTITUDE - az egyik lábon felvett testhelyzet, amelynél a felemelt lábnak megfelelő kar emelkedik fel és a másik kar második vagy harmadik pozícióba kerül. Az orosz, illetve a Balanchine módszer szerint a felemelt lábfej egy vonalban a térddel vagy felette van.


B

BALANCÉ - "mérleg" lépés, könnyed oldalra való ugrás félig behajtott térddel és ugyanarra az oldalra fordított törzssel és fejjel. A három lépésből álló kombináció lent-fent-lent mozdulat. Általában oldalra végzik, de lehet előre és hátra is. 

BALANCOIRE - a láb előre-hátra lengetése első pozíción keresztül.

BALETTOMÁN - balettkedvelő, balettbarát. 

BALETTPATKANY - a múlt századi párizsi operai balettnövendékek, főleg kislányok csúfneve.

BALLON - az a képesség, amivel a táncos ugrás közben, a levegőben is képes a földön felvett pózt tartani, vagyis - megfelelő lendítőerő adagolása esetén - a felemelkedés csúcspontján szinte fennmaradni a levegőben és aztán lassan visszaérkezni. Ritka táncos adottság.

BATTEMENT - ütést jelent, több fajtája van. Azokat a gyakorlatokat jelöli, ahol egy lábon állva a szabad láb nyújtva vagy hajlítva elmozdul a súlyából, majd újra közelít hozzá.

Megkülönböztetünk nyújtott és hajlított battement-okat.

Nyújtottak:
1. battement tendu
2. battement tendu jeté
3. battement pour batterie
4. grand battement jeté

Hajlítottak:
1. frappé
2. petit battement sur le cou de pied
3. battement battu


A battement szó általában staccato (szaggatott) jellegű gyakorlatokat jelöl, amelyekben gyors ütések (pl. frappé, petit battement), erős pozíciózárások (pl. tendu), hirtelen kicsúsztatott lendítések (pl. battement tendu jeté, grand battement jeté) vannak.

BATTIROZÁS - a lábfejek, lábikrák, vagy felso lábszárak, combok összeütése.

BATTU - olyan ugrás, melynél a levegőben nyújtott lábbal egy vagy több ütést végeznek.


C

CABRIOLE - bakugrás, nehéz balett ugrás, a combok levegőben történő összeütésével. Eredetileg csak férfiakhoz illett.

CHANGEMENT - két lábon végzett kis ugrás, V. pozícióból indul, és váltás után oda is érkezik vissza. 

CHASSÉ - űzni, kergetni. Minden irányba végezhető, csúszó, ugró lépés, amelyben a két láb egy pillanatra találkozik a levegőben.

CODA - a táncban virtuóz függelék, amit a balett szólók végén, vagy a pas de deux külön férfi és női variációs részei után, befejezésül együtt táncolnak.

COLLANT - testhez tapadó trikó, a modern balettek elengedhetetlen és sokszor egyetlen jelmeze.

CORPS DE BALLET - régen csak a balettkart emlegették így; ma az egész balettegyüttest jelenti a szólótáncosokkal együtt.

COUPÉ - a francia vágni szóból származik. Általában egy dobbantásszerű lelépést jelent, melyet azonnal követ egy másik mozdulat, mely lehet ugrás vagy bármi más. Ez a lelépés a súlyláb elé vagy mögé történik.

CROISÉ - a klasszikus balett egyik póza, zárt testhelyzet, amelyben egyik láb csípőtől kezdve keresztezi a másikat és legalább egyik kar befelé fordul. Van elől és hátul croisé póz.

 

 

D

DANSEUR - táncos.

DANSEUSE - táncosnő.

DANSEUR DE CARACTERE - különböző nemzeti jellegu és stílusú színpadi táncokat vagy szerepeket előadó táncos.

DANSEUR NOBLE - hősi szerepek alakítására alkalmas, "nemes" stílusú, klasszikus baletttáncos.

DEDANS, EN DEDANS - 1. a lábak befelé fordítása; 2. a test központja felé törő irány.

DEHORS, EN DEHORS - 1. a lábak csípőízületből indított kifelé fordítása; a balett alapvető követelménye; 2. a test központjától kifelé törő irány.

DEMI - fél, félig, a balettben gyakran előforduló megjelölés.

DEMI PLIÉ - fél plié.

DEMI CARACTERE - félkarakter = félig komoly, félig víg darab vagy enyhén jellegzetes tánc.

DÉVELOPPÉ - kibontást jelent, a láb retiré pozícióba való felhúzása, majd teljes kinyújtása. Lehet előre, oldalra és hátra is développét húzni.