Balett szótár E-G

E

ÉFFACÉ - nyílt testhelyzet, amelynél a lábak nem keresztezik egymást és az egész alak, a karok is, kitárt helyzetben vannak.

ELEVACIÓ, FR.: ÉLÉVATION - a levegőbe emelkedés képessége, a táncosnok értékes tulajdonsága, amely a levegőben való táncolás, a repülés látszatát képes adni.

ENCHAÍNEMENT - a táncmozdulatok és motívumok művészies és kifejező összekapcsolása.

ENTRÉE - a táncosok színpadra való belépése, tánccsoportok bevonulása. A XVII-XVIII. századi udvari balettekben a jelenetet, a felvonást jelenti.

ENTRECHAT - nem túl magas ugrás két lábon, amely közben a kinyújtott lábfejek négyszer, hatszor, nyolcszor keresztezik egymást, miközben szabályozott rendben, felváltva elöl és hátul, finoman egymáshoz ütodnek; eszerint entrechats quatre, six, huit a neve. A balett-tánc egyik legragyogóbb díszítése. Az entrechats dix-t, a tízes fokot, csak a kivételes tánctehetségek tudják kivitelezni (Nizsinszkij, Vasziljev, Nurejev és mások). Nem az ütések számában, hanem a gyorsaságban és a könnyedségben rejlik a művészi hatás titka.

ÉPAULEMENT - a vállak és a fej forgatása és annak szabályai. A táncművészet minden ágában az egyik legfontosabb plasztikai alapkövetelmény. A klasszikus balettben Cecchetti és Va-ganova módszere nyolc irányt vesz alapul és ezzel megkönnyíti fej- és vállmozdulatok pontos beállítását, beidegzését és előadását.

EVOLÚCIÓ, FR.: ÉVOLUTION - szóló- és csoporttáncok egymásból való folyamatos kibontakoztatása, fejlesztése. A szó eredeti "fejlődés" értelmétől némileg eltér.

ÉTENDU, TENDU - nyújtott.

F

FANDANGO - dél-amerikai eredetű, 6/8-os, később 3/4-es, élénk, mimikus szerelmi tánc, amelyet a spanyol telepesek hoztak Spanyolországba, ahol az utcán csoportosan táncolták. A XVIII. század végére társasági és színpadi tánc lett belőle (Gluck és Mozart alkalmazták először). A táncosok egymás kezét csak a végén érinthették benne. Minden mozdulathoz külön arckifejezés és gesztus kötelező, amelyek az udvarlás, incselkedés, visszautasítás, meghallgatás momentumait fejezik ki. Egyenletesen fokozódó tempógyorsulással adják elő, kasztanyett csattogtatással, kézpattintással és lábdobbantással kísérve minden mozdulatot. Hirtelen helyükre ugorva kezdik, a nők epedve, egyre szenvedélyesebben hajladoznak, míg a tetőponton hirtelen elhallgat a gitár és hegedűkíséret: a táncospár élettelen merevséggel őrzi a befejező mozdulatot, míg a zene újra megszólal és fergeteges tempóban folytatják tovább, egészen az eksztázisig.

FARANDOLA - 6/8-os, vidám provence-i lánctánc, ősrégi eredetű, Földközi-tenger menti termékenység-tánc, amelyben a férfiak és a nők felváltva, egymás kezét fogva, láncot alkotnak és egy vezeto pár nyomában bejárják az egész falut, majd egy téren körben, spirálban vagy szerpentin vonalban táncolnak tovább. A Balkánon ma is élő néptánc.

FARCE - vaskos színpadi tréfa.

FARUCCA - halálraszánt, komoly, bikavadító andalúziai spanyol férfitánc.

FINÁLÉ - hatásos zárójelenet vagy csoporttánc, a végén kitartott pózokkal.

FOUETTÉ - a francia ostor szóból. Egy lábon végzett forgás közben a másik láb ostorszerű csapkodó mozdulatát hívják így. A bravúros számokban 16-32 fordulatnál minden másodikra, harmadikra, legtöbbször minden fordulatra fouettéznek. Többféle változata kedvelt, különösen a szovjet balettban.

FURIANT - 3/4-es, gyors, cseh népi tánc.

FURLANA - mérsékelt tempójú, 6/4-es vagy 6/8-os olasz tánc, a velencei köztársaság területén lakó friul nép, főleg pedig a velencei gondolások kedvelt tánca.

G

GAVOTTE - 2/4-es élénk, francia tánc. Eredetileg a délkelet-franciaországi Gap tartomány lakóinak, a gapencais-iaknak kedvelt népi branle-ja volt. E vidék lakóinak csúfneve gavot, nevét a tánc róluk kapta. A XVI. században a gavotte figurás csoporttánc volt, szerelmi pantomim-betéttel és a végén általános csókolódzással. A XVII. században csiszolt udvari páros tánc lett belőle, amelyet Lully kiszélesített rondóformában illesztett be az udvari balettekbe. Az egyetlen udvari tánc, amelyet a francia forradalom után a polgárság is megtartott. Ekkor virtuóz lépések nélkül, egyenletesen pattogó ritmusban táncolták.

GAILLARDE (olaszul: gagliarda) - Olasz neve a kelta gála = erős szóból ered; francia nevét a gai = vidám szóból kapta. Magyarul pajkos tánc-aak hívták. 6/8-os vidám ugró tánc, az ünnepélyes pavane gyors, vidám párja. A XV-XVII. században Európa szerte a legkedveltebb virtusos népi és nemesi tánc volt. Öt lépésből állott, ezért az olaszok cinque passi-nak, a franciák cinq pas-nak is nevezték. Az ötödik, pontozott hangra kellett a férfiaknak ugrásban ki-tenniök magukért. Ezért a gagliardát nemes ember is föveg nélkül táncolhatta. Itáliában lanttal kísérték. Az első nyomtatásban megjelent lanttabulatúrákban több száz gagliarda-dallam maradt ránk, amelyeket valaha szerelmes szövegekkel énekeltek. Római eredetűnek tartották, ezért Romanescá-aak is nevezték. Franciaországban, a XVI. században, vidéken a legkedveltebb tánc volt és Arbeau szerint „akinek nem telt dobosra-flótásra, énekszóra járta".

GARGOUILLADE - fontos lépések előtt vagy közben apró kis lábkörözés a levegőben ("virb-lizés").

GESZTUS - jelentőségteljes taglejtés. Természetes gesztus, amit mindenki megért; szimbolikus gesztus, aminek a jelentése jelképes vagy elhomályosűlt; konvencionális gesztus, amit csak a konvenciókat tudatosan vagy öntudatlanul kialakító közösség tagjai értenek meg. Mindhárom fajta gesztusnak nagy szerepe van a táncművészetben.

GIGUE - gyors, 3/8, 6/8 vagy 12/8-os afrikai eredetű ugró tánc, amelyet az angol hajósok terjesztettek el Európában. Eredetileg "vad", guggoló formában táncolták, amelyet az angol lendületes jig mai napig megőrzött. A XVII-XVIII. századi olasz és német giga-ban, gigue-ben a triolák első hangjait nyomják meg; ez a hangsúly a tánckezdő lépés nyomatékából került oda. Corelli, Vivaldi, Veradni, Bach, Hándel szvitjeiben is ez a hangsúlyos forma él. A francia, Feuillet-féle, 1700 táján megörökített színpadi, kifinoműlt ritmusú gigue-ekben hangsúlytalan formákkal találkozunk.

GLISSÉ - siklólépés.

GRAND BALLET - nagy balett; a régi francia balettben a záró balett-entrée neve. Ma nagylétszámú balett együttest értenek alatta.