Balett szótár H-K

H - I - J

HIERARCHIA - rangsor. A balettben ma is érvényben van bizonyos fokú hagyományos rangsor, amely országonként változik. Alapja a francia rangsor: növendék (patkány), I. Quadrille, 11. Quadrille, coryfée (vezeto táncos), petit sujet (kis szólókat előadó táncos), grand sujet (nagy szólókat előadó táncos), premier danseur, vagy premiere danseuse (első táncos, vagy táncosnő), étoile = csillag, amely címet és rangot nemcsak a nők, hanem a férfiak is elérhetik.

INICIÁCIÓ - beavatás. Az ősközösségi társadalomban a férfivá és nővé érést elismerő és ünneplő szertartás. Mindig táncokkal kapcsolatos.

JETÉ - lábvetés, lábemelés, grand jeté - nagy, repülésszerű ugrás, horizontálisan szétvetett lábakkal.

JOTA - gyors, 3/4-es, arab eredetű spanyol nemzeti tánc, aprózott ritmusban, vidékenként másmás változatban. A Jota aragonesa-t felemelt karral, egymással szemben, állandó kasztanyettezés közben, befelé fordított lábbal, "rezgősen" táncolják és magasra ugorva fejezik be.

K

KARAKTERTÁNC - különböző népi, nemzeti jellegű, stilizált színpadi tánc.

KARAKTERTÁNCOS - aki különböző nemzeti táncokat jellegzetesen tud előadni.

KARPOZÍCIÓK - előkészítő helyzet (preparáció):
A két kart könyökben kissé behajlítva leengedik, a felso karok nem érnek a törzshöz, kézfők ujjheggyel egymás felé közelednek, de nem érnek össze. A középső és hüvelykujj egymáshoz szorítva, a mutató és kisujj kecsesen behajlítva szétnyílik.
I. pozíció: A két kar gyomor magasságig emelkedik, itt könnyedén behajlik. A felső kar hordozza a súlyt, de nem érintheti a törzset.
II. pozíció: A kerekdeden behajlított kar könyök magasságban széttárul. Váll, könyök nem mozdul, a kezek nem lógnak, csuklóban nem törnek be.
III. pozíció: A karok kerekded könyökkel a fej fölé emelkednek. A kézfők szemben, közel egymáshoz, anélkül, hogy az ujjak összeérnének.

KERINGŐ - lásd Valcer.

KOREOGRÁFIA - (kboreuo = kartáncot lejtek, grafo = írok, görög szavakból) Feuillet, XVIII. századi francia táncmester által szerkesztett szó; jelentése akkor táncírás volt. Ma a tánc szerkezetét, felépítését, megtervezését nevezzük koreográfiának.

KOREOGRÁFUS - tánctervező, színpadi táncjátékszerző.

KINETIKA - mozgáselmélet.

KINETOGRÁFIA - mozgásírás.

KINETIKUS NYELV - mozdulatnyelv.