Balett szótár T-Z

T

 

TAMBOURIN - 1. Élénk 2/4-es provencei figurás népi tánc, amelyet kettős körben lejtettek.
2. Hosszúkás baszk dob, vagy kis, csörgős kézidob.
3. Stilizált rondó formában komponált táncszám, amelyet Mlle Camargo Rameau operáiban kis kézi dobbal adott elő. Ebbe a táncba szőtte bele először a női táncba - addig elképzelhetetlen - entrechats quatre-jait.

TARANTELLA - 6/8-os, gyors tempójú, dél-itáliai páros tánc. Nevét szilajságáról kapta, amelyet a babona valaha a Földközi-tenger melléki, úgynevezett tarantella pók csípésének tulajdonított. Valójában Taranto városából ered és a dél-itáliai, kalábriai, apuliai nép között ma is kedvelt szenvedélyes tánc.

TÉRRE A TÉRRE - földön való táncolás.

TOUR - teljes fordulat egy lábon. Double tour - két teljes fordulat.

TOUR EN L'AIR - felugrás utáni teljes fordulat a levegőben. Double tour en l'air = két teljes fordulat a levegőben.

TOUR DE FORCE - hatást keltő tánclépés, ugrás vagy forgás.

TOURDION - élénk, 6/8-os, csúszó lépésekbol álló vidám páros tánc; a szabályozott, háromrészes basse danse záró része. Könnyed, gyors tánc volt, amelyet a gagliardánál gyorsabban, de ugrás nélkül jártak. Ez is mély tánc volt, azaz közben a táncosnak nem volt szabad a lábát a földről sohasem teljesen felemelnie. Arbeau ezzel a tánccal kapcsolatban mondta, hogy "aki jól ismeri a dallamot és gondolatban a zenészekkel együtt énekel, biztosan jól táncolja."

TOURNÉ - forgó.

TRAVESTIE - a balettben a másik nem ruhájába való átöltözést jelenti. A XVII. század végéig a férfiak noi ruhába, a XIX. század második felétol, a XX. század húszas éveinek a végéig a nők férfi ruhába öltöztek, mert 1684-ig a női szerepeket is férfiak, 1850-től, a balett hanyatlásától kezdve pedig a férfiszerepeket is nők táncolták.

TRIORI - bretagne-i körtánc, amelyet a jó termés biztosítására, sarkukat összeütve, ugrálva táncolták.

TÜTÜ - a balerinák hagyományos muszlin, tárlatán, vagy tüllből készült szoknyája, amely a romantikus korban még bokáig ért és tiszta fehér volt, később már csak térdig ért és sárga, piros, kék színekben tündökölt, vagy gyászos temetoi jelenetekben fekete színt öltött. Ma már csak a csípő felét, vagy még ezt sem takaró fodor lett belole. Végül a modern balettekben teljesen eltűnt és helyét a collant, a testhez tapadó trikó foglalta el.

U-V-W-Z

 

WALZER - franciául valse, magyarul keringő. Változó tempójú, 3/4-es, zárt, páros szerelmi tánc. Jellemzoje a táncos pár összefogódzása és a szféraszerű kettős forgás. Egyes tudósok a növénytermesztő társadalomban a Pamír fennsíkon, mások a provencei lovagkorban keresik az eredetét. G. Desrat a francia voltából származtatja, amelyet egy XII. századi kézirat szerint 1178-ban már Párizsban táncoltak. A mai valcer-fogásnak megfelelő összefogódzás motívumát egy bacchantikus szerelmi páros tánc ábrázolásában, 1968 nyarán egy pompeji falfestményen, a Casa dei Vettii egyik termének falán találta meg e könyv szerzője. Eszerint az Arbeau által leírt provencei volta görög-római eredetű és a francia renaissance idején, a Valois-udvar-ban kelt új életre. Arbeau egyébként is gagliarda-féleségnek mondja a voltát, ez pedig tudvalevőleg római tánc (romanesca) volt. A volta név a voltiger = keringeni jelentésu francia szóból ered, tehát megegyezik a walzen német szó jelentésével. A voltában két 3/4-es ütemre csak félfordulatot, a valcerban már teljes fordulatot végeztek. A XIX. században a bécsi valcer divatja terjedt el, amelynek a tempója a báltermekben MM 80-ról 200-ra gyorsult és a szabályos valcerlépéseket sikló-lépések és szédíto keringés váltotta fel.

VARIÁCIÓ - a balettben az Adagio után következő férfi-női szóló rész. Legtöbbször nem a lassú téma zenei értelemben vett variációjára épül, hanem önálló virtuóz szólórész, amelyben a táncos egyéni képességei is megnyilatkozhatnak, csilloghatnak.

VOLTA - provencei eredetu, 3/4-es, merész, renaissance forgó tánc, amelyben a táncosok - a nők is -, magas ugrást végeztek, illetve a táncosok táncosnőjüket, vaspántos derékfűzője ala nyúlva, magasra emelték, miközben a hölgy egyik karjával táncosa nyakába kapaszkodott, másikkal ruháját lefogta. Feslett, erkölcstelen táncnak tartották, mert az ugrásnál a táncosnő lábaszára, vagy, amit még inkább kárhoztattak, a térde is gyakran kilátszott. A franciák a voltát a keringő ősének tekintik.